Общи условия и поверителност

Уважаеми клиенти, всички цени в страницата са без цена за доставка!

Магазинът си запазва правото да променя цените на продуктите без предупреждение.
Цената която плаща клиента е тази, която е била актуална в момента на поръчката!

Вашите данни (Име, адрес, телефон, имейл) не се съхраняват и предоставят на трети лица и не се използват за други цели, освен изпълняването на поръчката ви.

Клиент, поръчал стока през електронния магазин, има право да откаже поръчката, при доставката ако :
1- При транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени.
2- Не е спазен предварително уговорения срок за доставка.
3- Доставената стока явно не съответсва на поръчаната от клиента.
4- Цената не съответства на първоначално оферираната.
5- При условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ.

Рекламации по гореизброените точки се извършват единствено в момента на доставката.
В присъствието на куриера при самото получаване на стоката се изготвя протокол, в който се описва състоянието на пратката и нейната опаковка. Не се приема рекламация в случай, че клиента приеме пратка с нарушена цялост на опаковката или на самата стока и не предяви своите претенции пред куриера.

Ако клиентът откаже стоката след преглед, в случай че причината за отказа НЕ е от гореизброените (точки 1-5) и продуктът напълно отговаря на описанието, цената е договорената, продуктът няма дефекти и неизправности – то транспортните разходи за получаването и връщането са за сметка на клиента!

При условие че връщането на продукта е поради някоя от гореизброените причини (точки 1-5), транспортните разходи са за сметка на онлайн магазина.
Моля, при въпроси, проблеми и необходимост от връщане на продукт, обадете се на телефона указан върху товарителницата, за да могат да прехвърлени транспортните разходи при необходимост.

Клиент има право да върне закупена от онлайн магазина стока в 14-дневен срок от датата на получаване, САМО и единствено ако тя е с ненарушена опаковка и НЕ е използвана.
Поради естеството на продуктите и от хигиенни съображения – слушалки, които са извадени от опаковката им НЕ подлежат на връщане. Батерии, които са разопаковани НЕ подлежат на връщане.
Връщането на стоката е за сметка на клиента, изключение правят случаите, при които стоката има дефект и подлежи на подмяна.

Сервиза ни се намира в гр. София. Транспортните разходи при извършване на гаранционен и извънгаранционен сервиз (ако има такива) са за сметка на клиента.

С прочитането на тези условия и впоследствие използването на електрония магазин
за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе, моля не използвайте магазина.

Свържете се с нас: