Въздействие на микрослушалките

Въздействие на микрослушалката върху организма

Използването на микрослушалките на www.ghost-bg.com не крие риск от заболявания и наранявания ако са спазени няколко важни условия: 1. Нямате алергия към Никел и никелови сплави 2. Почиствате слушаката преди всяка употреба 3. Боравите винаги с чисти ръце при поставянето
READ MORE

Свържете се с нас: